• Vi ste ovdje:
  • home

Širok asortiman oplata CONDOR uspijeva zadovoljiti potrebe svakog klijenta. Ipak, često se desi da za realizaciju nekog projekta treba izraditi proizvod sa posebnim karkteristikama radi izgradnje objekata složenog oblika. U takvim situacijama dolazi do izražaja tridesetogodišnje iskustvo koje je Grupacija stekla u proizvodnji i isporuci građevinske opreme i mašina. Stručnjaci i kvalifikovani radnici grupacije CONDOR tada projektuju i sklapaju, u proizvodnim strukturama sa najmodernijim mašinama, specijalne oplate prema zahtjevu naručioca. Nakon sklapanja, oplate se isporučuju direktno na gradilište već spremne za upotrebu.

Korist je višestruka:

  • zadovoljenje zahtijeva građenja bilo kakvog objekta, bez ikakvih ograničenja za izvođača radova;
  • mogućnost isporuke na gradilište već montiranog proizvoda;
  • izgradnja objekta prije predviđenog roka.
 
 

Fotografije Galerija