Javne stepenice i prolazi

Konstrukcije za javne događaje

Vrlo često, za javne manifestacije ili za evakuaciju u slučaju nužde, postoji potreba za stepeništem i/ili prolazom koji se brzo i lako montiraju ali takođe imaju tehničke karakteristike i nosivost potrebne za kretanje ljudi. Sistemom MULTICOM mogu se napraviti pomenute vrste konstrukcija prema željenim dimenzijama i za predviđeno opterećenje. Modul stepeništa, sastavljen od okvirnog nosača sa čelom stepenika i stepeničnom pločom u skladu sa normama, uz korištenje nosive skele omogućava pravljenje javnog stepeništa željenih dimenzija i zakonom propisane nosivosti.

skela multicom javne stepenice
  • 18 - 19. Prolaz sa stepenicama za javnu upotrebu

See too

more information related to Konstrukcije za javne događaje

 
 

Fotografije Galerija

 
 

Konstrukcije za javne događaje