Skele za pozornice

Konstrukcije za javne događaje

Sistem Multicom se, zbog svoje prilagodljivosti, koristi i za sportske, kulturne i muzičke događaje. Konstrukcija pozornica, tornjeva za ozvučenje, rasvjetu i režiju, tribina za gledaoce samo su neke od najčešće realizovanih mogućnosti primjene.

Pozornice se izrađuju korištenjem standardnih elemenata MULTICOM, koje odlikuje jednostavna i brza montaža. Za površine za hodanje isporučuju se ili podnice za pozornicu ili sistem lamelarnih greda GPH20 i višeslojnih panela koji su certificirani u 1. klasi prema važećim propisima. Na zahtjev klijenta pozornica može biti opremljena i rampom za stepenište, raznih visina i dužina.

skela za pozornice multicom
  • 10. MADRID - Plaza de toros
  • 11. Festival u Ravellu (SA)
  • 12. Vila Adriana - Tivoli (RM) – Sistem za tribine i parter
skela multicom pozornica za ravello festival
  • 13. Foro Italico - Roma – Pozornica, tornjevi za ozvučenje, svjetlo i režiju

See too

more information related to Konstrukcije za javne događaje

 
 

Fotografije Galerija

 
 

Konstrukcije za javne događaje