Samouranjajući sistem MA

Oplata za Razupiranje

samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma

Kada je tlo porozno, pjeskovito ili sa podzemnim vodama, onda se korisiti samouranjajuća oplata za razupiranje: napravi se iskop dubine 1.25 m i u njega se spusti prethodno montirani boks. U ovoj fazi radnici ne smiju biti u iskopu. Kašikom rovokopača naizmjenično se pritišću obje stranice boksa. To se ponavlja sve dotle dok se boks ne spusti do dna iskopa.

samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
  • 1. prenošenje distancera
samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
  • 2. sastavljanje dogradnih panela za samouranjajuću oplatu za razupiranje

Distanceri su montirani na panele pomoću glava na opruge upravo zato da bi se olakšalo samouranjanje. Za iskope većih dubina koriste se dogradni paneli. Postavljanje dogradnih panela vrši se pomoću rovokopača. Dogradbeni dio se rovokopačem spusti na osnovni boks koji se već nalazi u iskopu. I u ovom slučaju može se dostići dubina od 3,20 m, korištenjem panela za razupiranje plus dogradbeni paneli. Paneli mogu biti međusobno povezani radi postizanja kontinuiteta cijelom dužinom. Okvir za razupiranje može se pomijerati upotrebom građevinskih mašina kao što su rovokopač, bager, kombinerka. Tokom svih radova na iskopu, odnosno postavljanja okvira za razupiranje, izvlačenja, pomijeranja, savjetuje se upotreba radnih mašina sa gusjenicama, ne sa gumama, kako bi se izbjegli problemi tokom rada poput prevrtanja mašine sa gumama zbog nestabilnosti tla. Koristiti homologovane radne mašine i mašine za premiještanje.

samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
  • 3. prikaz zavrtnja sa dvostrukim nagibnim djelovanjem
samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
  • 4 prikaz zavrtnja sa dvostrukim nagibnim djelovanjem – stavljanje klina

Veza između panela sastoji se od fiksnog i pokretnog dijela na koji se kasnije zakači produžni element različitih dimenzija čime se omogućava pravljenje iskopa različite širine. Zavrtanj sa dvostrukim nagibnim djelovanjem MA samuranjajućeg sistema sastavljen je od cijevi S275 i šipke sa trapezoidnim navojem.

samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
  • 5. prikaz zavrtnja sa dvostrukim nagibnim djelovanjem – stavljanje rascjepke
samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma

Faze montaže i postavljanje oplatnog sistema za razupiranje MA

- povlačenje uvis pomoću rovokopača
- postavljanje u iskop
- iskop sa upotrebom kašike rovokopača između distancera
- pritisak kašikom na dvije strane samouranjajuće oplate, naizmjenično

samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
samouranjajući sistem oplata za razupiranje ma
 
 

Oplata za Razupiranje

  • Samouranjajući sistem MA