CONDOR EVENTS

Preduzeća Grupacije

CONDOR EVENTS je dio grupacije CONDOR koji se bavi konstrukcijama za javne događaje. Korištenjem višesmjerne skele Multicom u pogonima holdinga projektuju se i izrađuju pozornice i tribine za javne događaje i sportske manifestacije.

Tel +39 02 87366089 - info@CondorTeam.com
Kontakt osoba: Vittorio Militone