Istorija

Preduzeće

1980

godine 1980 Početkom 80-tih godina Alfonso Petrosino, osnivač istoimene grupacije i građevinski konstruktor, postaje većinski vlasnik firme SKY EDILAGRO, koja se i danas bavi distribucijom opreme za građevinarstvo komapnijama koje se bave građevinskom djelatnošću u regiji Campania.

1991

godine 1991 Godine 1991, nastaje CONDOR, preduzeće za proizvodnju skela, koje odmah ulaže sredstva u tehnološki najsavremenija postrojenja i u kadrove te uspijeva napraviti tim stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u ovom sektoru. Potom se, brzim slijedom događaja, stvara kompaktna i visoko motivisana prodajna mreža koja se uspijeva nametnuti specijalizovanim distributerima tako da u prvih šest mjeseci rada ostvaruje svojih prvih 5 milijardi lira.
Potom započenja potraga za idealnom organizacijom firme koja bi omogućila maksimalnu iskorištenost ekonomskog srazmjera vezanog za proizvodni proces i prodaju. To je period u kojem postaje strateški važno pronalaženje novih proizvodnih lokacija.

1997

godine 1997 Proizvodnja 1997, godine biva premještena u opštinu Conza della Campania, pokrajina Avellino, gdje su danas proizvodni pogoni smješteni na dvije lokacije ukupne površine od 35.000 m².
To su čudesne godine u kojima cijelo preduzeće prolazi uzbudljivi period rasta koji svoj vrhunac dostiže kada se promet sa deset povećava na trideset milijardi lira u samo jednom poslovnom periodu. Ova mlada firma počinje njegovati kulturu kontinuiteta, posebnu pažnju posvećujući poštovanju kadrovske strukture.

1998

godine 1998 S elanom se gleda na budućnost prije svega zbog probijanja na nova tržišta a veliki značaj pridaje se ispitivanju pouzdanosti novih proizvoda ali i već postojećih koji su pokazali da mogu osigurati rentabilnost i budući razvoj. Neprestana razmjena mišljenja sa preduzetnicima iz istog sektora dovodi do saznanja o mogućnosti kupovine pogona jednog preduzeća za proizvodnju malih građevinskih mašina. CONDOR ne propušta takvu priliku i, s novim poletom, stvara trgovačku marku OBIM kojom se, od septembra 2004, proširuje asortiman proizvoda na boksove za gradilište i prefabrikovane kontejnere.

2000

godine 2000 Ulaganja u periodu od druge polovine devedesetih i prvih godina novog stoljeća u izgradnju novih objekata omogućilo je jačanje proizvodnje velikih brendova na tržištu što je ponudu proizvoda učinilo daleko većom nego ranije. Radi toga se ukazala potreba za širom distributivnom mrežom što je pak bilo pretpostavka za otvaranje proizvodnog pogona na sejverozapadu zemlje.
U tom konekstu rađa se mogućnost kupovine firme koja je jedini proizvođač skela u regiji Piemonte, pod nazivom EDILCOMEC, a do čije prodaje je došlo zbog promjene interesovanja nove generacije vlasnika. Iako je bila prisutna na tržištu više od trideset godina, firma je bila gotovo nepoznata izvan granica regije te se njeno pridruživanje firmi CONDOR pokazalo kao vrlo uspješan strateški potez. Dva tima od samog početka rade u skladnom odnosu, međusobno se dopunjavajući kao u simbiozi, uz veliko uzajamno poštovanje. Već se naziru prvi obrisi Grupacije.

2004

godine 2004 Uspjeh operacije EDILCOMEC podstiče pažnju tržišta prema analognim potezima. U decembru 2004. realizuje se kupovina kompletnog paketa akcija firme REDAELLI, iz grada Lecco, na domaćem tržištu poznate po djelatnosti štancovanja kao i proizvodnje skela a na sjevernoevropskom tržištu i po proizvodnji podupirača. U svemu tome najveća pažnja posvećuje se kvalitetu proizvoda.

godine 2004 Kupovina firme REDAELLI, zajedno sa prethodnim kupovinama preduzeća OBIM i EDILCOMEC, praktično znači da je količina prerađenih cijevi dostigla cifru od oko 30.000 tona godišnje. Pojavljuje se potreba za vertikalizacijom proizvodnje koja se danas odvija u radnim pogonima površine 10.000 m² u gradu Nocera Inferiore, pokrajina Salerno, u kojima se koriste postrojenja visoko razvijene tehnologije za proizvodnju i preradu cijevi: takav proces podrazumijeva zaokruženi proizvodni lanac prije samog proizvodnog postupka.

godine 2004 U Noceru biva prmješteno i sjedište direkcije GRUPACIJE CONDOR koja se, sa svojih 80 miliona eura prometa i 230 zaposlenih u sedam fabrika, plasira među tri vodeće firme u svom sektoru. Udruživanje preduzeća omogućilo je postizanje značajnih ekonomskih ciljeva: smanjenje troškova zbog centralizovanja upravnih funkcija, jednoznačnosti informatičkog jezika i veće efikasnosti u vršenju kontrole.

2005

godine 2005 Zacrtani cilj povećanja prepoznatljivosti brenda grupacije realizuje se kroz plan trogodišnjeg ulaganja u reklame, konferencije i u odonose s javnošću, za što je zadužen poseban novosnovani odjel. Izuzetni ekonomski rezultati koji su do sada postignuti, omogućili su ulaganja u istrraživanje i razvoj što je već donijelo i prve rezultate u vidu otvaranja novih područja djelovanja.

godine 2005 GRUPACIJA CONDOR postala je isporučilac modularnih pozornica i tribina te tako ušla u interesantni sektor sporta i zabavnih manifestacija, te iznajmljivanja skela i građevinske opreme preko svog ogranka CONDOR EVENTS.

2006

godine 2006 Tokom 2006, započinje proces internacionalizacije otvaranjem francuske podružnice CONDOR FRANCE.

2007

godine 2007 To je godina lansiranja oplata. Grupacija dodatno proširuje lepezu proizvoda uvođenjem oplatnih sistema koji, svega nekoliko mjeseci nakon puštanja na tržište, postižu značajan uspjeh kod klijenata.

2008

godine 2008 Grupacija CONDOR bilježi dalji rast na međunarodnom planu.

2010

godine 2010 Distributivni centar pod nazivom CONDOR EAST, otvoren krajem 2009. godine u Beogradu, punu operativnost dostiže tokom 2010. učvršćujući tako prisustvo grupacije CONDOR na prostoru bivše Jugoslavije, istovremeno se potvrđujući kao validna alternativa proizvođačima već prisutnim na balkanskom tržištu.

 
 

Preduzeće