Kompanija

Preduzeće

CONDOR - Kompanija


CONDOR već trideset godina predstavlja izuzetni italijanski kvalitet u oblasti proizvodnje, prodaje i najma skela, oplate za zidove i ploče, oplate za razupiranje koja omogućava siguran rad u iskopima kao i konstrukcije za javne manifestacije kao što su tribine, pozornice i krovovi.

Dodatna vrijednost Condora jeste u sposobnosti da prati klijenta sve od prliminarne faze rada na gradilištu sa svojim timovima stručnjaka koji garantuju kompletnu i cjelovitu uslugu, kako u Italiji tako i u svijetu, nudeći širok asortiman proizvoda za industrijsku i stambenu gradnju, za rekonstrukciju objekata te pružajući visoke standarde u oblasti bezbijednosti i kvaliteta.

Tehnički odjel, koji je zapravo centar za pružanje usluga i savjeta našim Klijentima, jeste žila kucavica Condora: istraživanje i stalno unapredjivanje proizvoda i inovativnih rješenja koja sve više odgovaraju potrebama , predstavlja za CONDOR ne samo imperativ nego i prirodnu potrebu.

See too

more information related to Preduzeće

 
 

Preduzeće