Sistem MULTICOM zajedno sa sistemom višesmjernih greda TRM 125 omogućava jednostavnu izgradnju nosivih skela, mostova i krovova velike visine. Sistem je vrlo jednostavan i sastoji se prvenstveno od modularnih greda i standardnih elemenata skele a može biti montiran u željenom obliku prema unaprijed predviđenim dimenzijama, visini i opterećenju.

Fotografije Aluminijski krovni sistemi