Kada je tlo porozno, pjeskovito ili sa podzemnim vodama, onda se korisiti samouranjajuća oplata za razupiranje: napravi se iskop dubine 1.25 m i u njega se spusti prethodno montirani boks. U ovoj fazi radnici ne smiju biti u iskopu. Kašikom rovokopača naizmjenično se pritišću obje stranice boksa. To se ponavlja sve dotle dok se boks ne spusti do dna iskopa.

Fotografije Samouranjajući sistem MA