Vertikalna oplata ADATTO, koja može biti od čelika i aluminija, namijenjena je za betoniranje zidova, stubova, potpornih zidova, ukopanih zidova i vertikalno betoniranje općenito. Ističe se od ostalih oplata iste kategorije zbog izuzetne lakoće, modularnosti, prilagodljivosti i finiširanja. Svi paneli, kako standardni tako i univerzalni, imaju horizontalne elemente sa otvorima na razmaku od 5 cm.

Fotografije Oplate Adatto
 
 

Vertikalne oplate COMAX namijenjene su za betoniranje ukopanih zidova, zidova, stubova i vertikalno betoniranje općenito. Oplate se sastoje od vanjskog rama i poprečnih greda CU zavarenih sa konstantnim razmakom od 30 cm, od kojih su neke probušene na svakih 5 cm. Na ram se, samobušećim zavrtnjima, fiksira oplatna ploča u jednom komadu od višeslojnog finskog panela debljine 18 mm sa fenolskim premazom 220 g/m².

Fotografije Oplata Comax
 
 

CONDOR Omni je modularni sistem oplata sa drvenim gredama GPH20, čeličnim prečkama i višeslojnim panelima u dodiru sa betonom. Oplata OMNI je zidna oplata karakteristična po tome što se može prilagoditi svim projektnim potrebama zasnovanim na posebnim statističkim i funkcionalnim zahtjevima, što ima standardne sastavne elemente koji omogućavaju izradu konstrukcija svih oblika.

Fotografije Modularni sistem Omni
 
 

Sistem klizne oplate SRC 230 je potporna konstrukcija sastavljena od konzola koje čine radnu površinu i služe za podupiranje oplate na visini. Sistem se sastoji od dvije konzole međusobno povezane gredama (drvenim ili metalnim) i učvršćene spojenim cijevima. Konzole se spajaju na viseću konstrukciju pomoću odgovarajućih spojnica koje prenose opterećenje sa konzola na samu konstrukciju.

Fotografije Sistem klizne oplate SRC 230