Sigurna skela Risk Free

Skele

Risk Free je skela sa ramom ili okvirom čija osnovna karakteristika jeste sigurnost u radu osoblja zaduženog za montažu i demontažu skele čak i bez dodatne opreme za zaštitu od pada. Ram je jednostavan za montiranje a prednji i bočni grudobran čela imaju na svojim krajevima spojne elemente koji omogućavaju brzu montažu. Skela Risk Free montira se sa podnicama na svim radnim površinama ili bez podnica sa dijagonalom u osnovici i unutrašnjom prečkom. Na Risk Free se mogu montirati metalne pocinčane podnice Sirio nosivosti od 600 N/m².

skela risk free

Polja

105x75 - 105x100 - 105x105 - 105x150 - 105x180 - 105x200 - 105x250

Skela bez rizika:
- zakonske norme: D.Lgs. 81 od 09/04/2008
- evropske zakonske norme: EN 12810 dio 1-2
EN 12811 dio 1-2-3

skela risk free, Napoli stambeno gradilište
 • 1. Napoli – Stambena gradnja - Skela Risk Free

Montaža risk free

skela risk free, faze montaže
 • 2. Postavljanje ramova
skela risk free, faze montaže
 • 3. Prva dijagonala
skela risk free, faze montaže
 • 4. Druga dijagonala
skela risk free, faze montaže
 • 5. Prednji grudobran
skela risk free, faze montaže
 • 6. Bočni grudobran
skela risk free, faze montaže
 • 7. Bočni grudobran
skela risk free, faze montaže
 • 8. Nogobran
skela risk free, faze montaže
 • 9. Podnice
skela risk free, faze montaže
 • 10. Montiranje drugog nivoa skele – prvi ram
skela risk free, faze montaže
 • 11. Postavljanje ramova
skela risk free, faze montaže
 • 12. Prednji grudobran
skela risk free, faze montaže
 • 13. Bočni grudobran
skela risk free, faze montaže
 • 14. Bočni grudobran
skela risk free, faze montaže
 • 15. Nogobran
skela risk free, faze montaže
 • 16. Podnice
skela risk free, faze montaže
 • 17. Montiranje završeno

Karakteristike risk free

PRILAGODLJIVOST
Pruža dvije mogućnosti:
• Prethodno postavljanje zaštitnog grudobrana odozdo
• Klasični portalni ram sa montiranjem dijagonala i prečki
SIGURNOST
Montiranje bez obaveze nošenja opreme za zaštitu od pada (konstrukcija je već zaštićena grudobranima)
BRZINA
Sigurno i jednostavno montiranje garantuje brzinu u radu
VELIČINA
Oblik i dimenzije trokutastog grudobrana omogućavaju slaganje unutar ramova uz optimalni volumen transporta.
BUDUĆNOST
U skladu sa EVROPSKIM normama sa razmakom od m: 0,75/1,05/1,50/1,80/2,00/2,50
LAKOĆA
Zglobna spojka sa samoblokirajućim mehanizmom (PATENTIRANO) omogućava da se grudobran postavi i s lakoćom podigne do položaja za montiranje.

skela risk free, faze montaže
 • 18. Montiranje grudobrana
skela risk free, faze montaže
 • 19. Montiranje podnica
skela risk free, faze montaže
 • 20. Kompletno montiranje Risk Free
skela risk free, faze montaže
 • 21. Detalj mehanizma za spajanje prednjeg grudobrana

See too

more information related to Skele