Skela sa montažnim ramom sa klinovima

Skele

Skela je sastavljena od ramova unaprijed određenih oblika i dimenzija koji omogućavaju sklapanje skele sistemom spajanja pomoću klina sa sekundarnim sastavnim elementima.
Namijenjena je za korištenje na ravnim građevinama, skela sa ramom sa klinovima pogodna je za sanacione radove i za novogradnju.
Zbog jednostavne montaže najčešće je korištena skela, posebno u nespecijalizovanim preduzećima.
Razlikuje se od skele sa montažnim ramom sa ušicama u prečniku dijagonala, potpornom luku ispod vertikalnog rama, debljini željeza, razmaku između ušica.

Montažni ram sa klinovima OMEGA

RAM
Težina: daN 19,50
Ø cijevi: 48,25 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Razmak: 1800 mm
Pakovanje: 24 komada
36 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa klinovima omega

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa klinovima omega

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa klinovima omega kratki ram

montažni ram sa klinovima TP105

RAM SA 6 KLINOVA
Težina: daN 19,30
Ø cijevi: 48,25 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Razmak: 1800 mm
Pakovanje: 24 komada
36 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa klinovima TP105

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa klinovima TP105 kratki ram

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa klinovima TP105 prečke i dijagonale

greda za premoštavanje

skela sa montažnim ramom sa klinovima TP105 greda za premoštavanje

montažni ram sa klinovima DR6

RAM SA 6 KLINOVA
Težina: daN 18,00
Ø cijevi: 48,25 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Razmak: 1800 mm
Pakovanje: 24 komada
36 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa klinovima DR6

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa klinovima DR6

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa klinovima DR6 prečke i dijagonale

montažni ram sa klinovima tipa H

RAM
Težina: daN 18,00
Ø cijevi: 48,3 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Razmak: 1800 mm
Pakovanje: 62 komada
58 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa klinovima tipa H

kratki ram

pskela sa montažnim ramom sa klinovima tipa H

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa klinovima tipa H prečke i dijagonale

montažni ram sa klinovima RP6

Skela je proizvedena prema dozvoli za proizvodnju i upotrebu fiksnih metalnih skela (čl. 30 i naredni D.P.R. 164 od 7. januara Div. VIII Za sigurnost i higijenu na radu, prot. br. 7RL/21079/0M-4 od 28. marta 1989.)

skela sa montažnim ramom sa klinovima RP6

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa klinovima RP6 kratki ram

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa klinovima RP6 prečke i dijagonale

Dodaci

donji ram za usko polazište

skela sa donjim montažnim ramom sa klinovima za usko polazište

gornji ram za usko polazište

skela sa gornjim montažnim ramom sa klinovima za usko polazište

široko polazište

skela sa montažnim ramom sa klinovima za široko polazište

pristupne stepenice

skela sa montažnim ramom sa klinovima, pristupne stepenice

konzolni nosač i dijagonala

skela sa montažnim ramom sa klinovima, konzolni nosač i dijagonala

vertikala grudobrana i završeci

skela sa montažnim ramom sa klinovima, vertikala grudobrana i završeci

fiksna i podesiva stopa

skela sa montažnim ramom sa klinovima, fiksna i podesiva stopa

osigurač za skelu

skela sa montažnim ramom sa klinovima, osigurač za skelu

greda za premoštavanje 5400

skela sa montažnim ramom sa klinovima, greda za premoštavanje 5400

ram za povezivanje nosača

skela sa montažnim ramom sa klinovima, ram za povezivanje nosača

kosa zaštita

skela sa montažnim ramom sa klinovima, kosa zaštita

vratnice

skela sa montažnim ramom sa klinovima, vratnice

anker

skela sa montažnim ramom sa klinovima, anker

točak

skela sa montažnim ramom sa klinovima, točak

pločica za rapoređivanje opterećenja

skela sa montažnim ramom sa klinovima, pločica za raspoređivanje opterećenja

podesive kuke za ankerisanje

skela sa montažnim ramom sa klinovima, podesiva kuka za ankerisanje

obla kuka za ankerisanje

pskela sa montažnim ramom sa klinovima, obla kuka za ankerisanje

zavrtanj za ankerisanje

skela sa montažnim ramom sa klinovima, zavrtanj za ankerisanje

ekspanzivna tipla

skela sa montažnim ramom sa klinovima, ekspanzivna tipla

See too

more information related to Skele