Skela sa montažnim ramom sa ušicama

Skele

Sistem skele sa montažnim ramom sa ušicama sastoji se od ramova čiji su oblici i dimenzije unaprijed određeni a služe za sklapanje skela standardnog nivoa.
Namijenjen je za korištenje na ravnim građevinama i njegova velika prednost jeste jednostavno montiranje te samim tim brzo sastavljanje i ušteda na vremenu.
Razlikuje se od sistema skele sa montažnim ramom sa klinovima u prečniku dijagonala, potpornom luku ispod vertikalnog rama, debljini željeza, razmaku između klinova.

montažni ram sa ušicama DR6

RAM
Težina: daN 20,10
Ø cijevi: 48,3 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Razmak: 1800mm
Pakovanje: 23 komada
50 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa ušicama DR6

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa ušicama DR6, kratki ram

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa ušicama DR6, prečke i dijagonale

montažni ram sa ušicama PLATINUM

RAM RAZMAK
1800 - 2500 mm
Težina: daN 20,30
Ø cijevi: 48,3 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Pakovanje: 23 komada
50 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa ušicama platinum

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa ušicama platinum, kratki ram

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa ušicama platinum, prečke i dijagonale

montažni ram a boccole STP

RAM
Težina: daN 19
Ø cijevi: 48,25 x 2,9 mm
Visina: 2000 mm
Širina: 1050 mm
Razmak: 1800 mm
Pakovanje: 23 komada
52 komada u stalku

skela sa montažnim ramom sa ušicama STP

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa ušicama, STP kratki ram

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa ušicama STP, prečke i dijagonale

montažni ram sa ušicama RB20

Skela je proizvedena prema dozvoli za proizvodnju i upotrebu fiksnih metalnih skela (čl. 30 i nareni D.P.R. 164 od 7. januara Div. VIII Za sigurnost i higijenu na radu, prot. br. 7RL/21079/0M-4 od 28. marta 1989)

skela sa montažnim ramom sa ušicama RB20

kratki ram

skela sa montažnim ramom sa ušicama RB20, kratki ram

prečke i dijagonale

skela sa montažnim ramom sa ušicama RB20, prečke i dijagonale

Dodaci

donji ram za usko polazište

skela sa donjim montažnim ramom sa ušicama za usko polazište

gornji ram za usko polazište

skela sa gornjim montažnim ramom sa ušicama za usko polazište

široko polazište

skela sa montažnim ramom sa ušicama, široko polazište

prilazne stepenice

skela sa montažnim ramom sa ušicama, prilazne stepenice

konzolni nosač i dijagonala

skela sa montažnim ramom sa ušicama, konzolni nosač i dijagonala

vertikala grudobrana i završeci

skela sa montažnim ramom sa ušicama, vertikala grudobrana i završeci

fiksna i podesiva stopa

skela sa montažnim ramom sa ušicama, fiksna i podesiva stopa

osigurač skele

skela sa montažnim ramom sa ušicama, osigurač skele

greda za premoštavanje 5400

skela sa montažnim ramom sa ušicama, greda za premoštavanje 5400

greda za povezivanje nosača

skela sa montažnim ramom sa ušicama, greda za povezivanje nosača

kose zaštite

skela sa montažnim ramom sa ušicama, kosa zaštita

vratnice

skela sa montažnim ramom sa ušicama vratnice

anker

skela sa montažnim ramom sa ušicama anker

točak

skela sa montažnim ramom sa ušicama točak

pločica za raspoređivanje opterećenja

skela sa montažnim ramom sa ušicama pločica za raspoređivnaje opterećenja

podesiva kuka za ankerisanje

skela sa montažnim ramom sa ušicama podesiva kuka za ankerisanje

obla kuka za ankerisanje

skela sa montažnim ramom sa ušicama obla kuka za ankerisanje

zavrtanj za ankerisanje

skela sa montažnim ramom sa ušicama zavrtanj za ankerisanje

ekspanzivna tipla

skela sa montažnim ramom sa ušicama ekspanzivna tipla

See too

more information related to Skele