Aluminijski Podupirači ALU CP

Stropna Oplata

Na raspolaganju su 4 verzije aluminijskih podupirača: CP 260, 350, 480, 600 sa produžetkom od 1,80 do 6,00 m. Ovi podupirači su laganiji od običnih čeličnih podupirača ali uprkos tome imaju izuzetno visoku nosivost koja ide sve do 90kN. Jednostavni su za upotrebu zahvaljujući matici za regulaciju i kuki za blokiranje koja sprečava izvlačenje podupirača. Posebna vrsta navoja omogućava kontinuirano čišćenje i tako sprečava zaglavljivanje bez obzira na osušene ostatke betona.

Aluminijski podupirači visoke nosivosti alu cp

Visina podupirača podešava se pomoću za to predviđene matice koja se lako otpušta i nema potrebe za korištenjem čekića. Radi pravilnog čuvanja, stropne podupirače treba odlagati u hladnim i suhim prostorijama. Nikada ih ne treba odlagati u blizini jakog izvora toplote i treba ih držati daleko od vatre, otvorenog plamena i izvora toplote općenito. Podupirači se odlažu i transportuju na posebnim nosačima za podupirače jer se tako štite od udara koji bi ih mogli oštetiti. Istovar i utovar podupirača vrši se veoma pažljivo. Treba ih pažljivo čuvati i vršenje popravki povjeravati samo kvalifikovanim licima. Uvijek obavezno utvrditi da nema: deformacija, napuklina, ulubljenja i korozije te da svi sastavni elementi besprekorno funkcionišu. Za montiranje, izmjenu i demontiranje podupirača trebaju biti odgovorne za to kvalifikovane osobe.

aluminijski podupirači visoke nosivosti alu cp

See too

more information related to Stropna Oplata

 
 

Dokumenti

 
 

Fotografije Galerija