Oplate Ecotop

Stropna Oplata

ECOTOP je horizontalni oplatni sistem za pune betonske ploče debljine do 80 cm. Sastavni elementi sistema izrađeni su od visokootpornog aluminija, stoga su izuzetno lagani što omogućava brzu montažu. Sistem se sastoji od nosača, panela sa aluminijskim ramom, padajućih glava i profila za fuge. Zahvaljujući padajućoj glavi moguće je, u kratkom vremenu, demontirati i ukloniti panele i nosače oplate, zavisno od debljine ploče i otpornosti na pritisak betona. Podupirači, zajedno sa padajućim glavama i profilima, ostaju u istom položaju sve dotle dok sazrijevanje i čvrstina betona ne budu dovoljni za realizaciju naredne faze ciklusa gradnje. Nosači oplate i paneli mogu biti ponovo korišteni nakon demontiranja te se tako smanjuje količina potrebne opreme. Nijedan element nije težak više od 15 kg što značajno olakšava rad u fazi montaže.

horizontalne oplate ecotop
horizontalne oplate ecotop

Podupirač standardnih karakteristika pokriva površinu od 3,45 m². Padajuća glava je opremljena mehanizmom za brzo spajanje sa osiguračem pa se na podupirač montira bez vijaka i klinova a otkači se jednostavnim deblokiranjem kliznog zatvarača. Padajuća glava omogućava lako prijevremeno demontiranje nakon kojeg se uklanjaju ramovski elementi i nosači. Podupirači sa glavama i profili ostaju na mjestu a podupirači sa ravnom glavom mogu biti uklonjeni i ponovo iskorišteni u narednoj fazi rada.

prikaz horizontalne oplate ecotop
 • 1. Glava montiranje/demontiranje TD4V standardna
 • 2. Nosač TPA
 • 3. Panel
 • 4. Profil za fuge

Vrste padajuće glave

horizontalne oplate ecotop, prikaz glave

Kod zatvaranja oko stubova koriste se kompenzacioni nosači od aluminija. Mogu se istovremeno koristiti i drveni i alumijski kompenzacioni nosači. Neophodno je ostaviti prostor od 27 mm iznad kompenzacionih elemenata radi montianja oplatnih panela debljine 27 mm. Uvijek treba poštovati najveći dopušteni razmak između nosača.

horizontalne oplate ecotop, faze montiranja
horizontalne oplate ecotop, faze montiranja
 • 5. Početno polje
 • 6. Poprečno polje
 • 7. Uzdužno polje
 • 8. Standardno polje
 • 9. Uklanjanje panela Ecotop i elementi za kompenzaciju oko stubova

A. Za preoastolu dužinu od 0 do 12 cm fiksirati ekserima drveni umetak za panele prije postavljanja
B. Za preoastolu dužinu do 24 cm koristiti:
1. Spoj glava-nosač CLA i podignuti kompenzacioni nosač CLA
2. Spoj glava-nosač GPH20 i nosač GPH20. Demontiranje oplata sa ramom treba uraditi samo onda kada je zrelost betona dovoljna, poštujući direktive D.L.

horizontalne oplate ecotop, faze montiranja
horizontalne oplate ecotop, faze montiranja
 • 10. Preostala dužina 0-12 cm
 • 11. Preostala dužina 12-24 cm
 • 12. Preostala dužina preko 24 cm
 • 13 - 14 - 15. Montiranje oplate Ecotop - Gradilište Serre

Komponente oplate mogu se čuvati u posebnim nosačima.

Horizontalne oplate ecotop glava
horizontalne oplate ecotop faze montiranja
 • 16 - 17 - 18. Glava dopušta okretanje smjera nosača oplate TPA kako bi se mogli izraditi nastavci za vanjske prolaze i/ili optimalno iskoristiti oprema.
 • 19 - 20 - 21. Montiranje Ecotop - Gradilište Serre

See too

more information related to Stropna Oplata