Potporna konstrukcija MC

Stropna Oplata

Potporne konstrukcije "MC" su izuzetno fleksibilne i mogu se koristiti za betoniranje ploča mostova i vijadukta i općenito za horizontalno betoniranje. Jednostavna upotreba i montaža omogućavaju izradu različitih oblika konstrukcije za betoniranje ploča velike debljine. Potporne konstrukcije MC imaju horizontalne i vertikalne module od 50 cm, a nosivist, zavisno od planimetrijskog raspoređivanja, je različita i kreće se od 30 do 50 kN po vertikali. Podešavanje se radi pomoću stopa i glave sa vratilom.

prikaz horizontalne oplate potporne strukture mc
  • 17. Prikaz spojnog elementa glave tornja – blokiranje primarnog smjera
prikaz horizontalne oplate potporne strukture mc
  • 18. Gradilište Pontemorolo – Frosinone
prikaz horizontalne oplate potporne strukture mc
  • 19. Skica ploče urađene potpornom konstrukcijom MC
prikaz horizontalne oplate potporne strukture mc
  • 20. Prikaz spojnog elementa osnove tornja

See too

more information related to Stropna Oplata