Sistem Eco

Stropna Oplata

Sistem "ECO" je oplatni sistem za betoniranje ploča sa prijevremenim demontiranjem. Sastoji se isključivo od padajuće glave "TDA", podupirača EN1065 ili pak ALU CP i nosača GPH20. Na podupirače se montira padajuća glava u koju se smještaju primarni nosači GPH20. Glava TDA je namijenjena tako da se koristi i za podupirače i za drvene nosače maksimalno iskorištavajući njihovu čvrstinu i otpornost. U zavisnosti od debljine ploče određuje se gustoća mreže podupirača poštujući pri tom ograničenje za najveći dozvoljeni razmak od 1/500 raspona, u oba pravca postavljanja podupirača.

Prednosti:
- Mogućnost prijevremenog demontiranja
- Slobodna šema
- Jednostavna upotreba
- Lagana montaža
- Mali broj elemenata
- Široki prolazi
- Koristi se samo jedna mjera za primarni i sekundarni smjer (2,65 m)

prikaz horizontalne oplate eco
  • 8. Prikaz montiranje-demontiranje
  • 9. Prikaz padajuće glave i nosača GPH20
  • 10. Nosač oplate GPH20
Prikaz horizontalne oplate eco
  • 11. Osnovni elementi: A – padajuća glava TDA // B - podupirač// C – tronožac
  • 12. Detaljna šema ploče: A - ploča; // B -daske; // C – sekundarni nosači; // D – primarni nosači; // E – padajuća glava; // F - podupirači; // G – tronošci
  • 14. Prva faza demontiranja: spustiti padajuću glavu
  • 16. Naredna faza demontiranja: ukloniti sekundarne nosače a potom i primarne. Ostaviti podupirače sa padajućim glavama i daskama i pristupiti daljem šalovanju koristeći iste one primarne i sekundarne nosače koji su ranije uklonjeni
Prikaz horizontalne oplate eco
  • 13. Primarni i sekundarni smjer
  • 15. Kompletna montaža sa daskama i grudobranom sa stezačima

See too

more information related to Stropna Oplata