Sistem 20 Flex

Stropna Oplata

Sistem "20 Flex" za betoniranje ploče sastavljen je isključivo od podupirača CEP ili ALU CP, krstastih glava i greda GPH20 primarnih i sekundarnih. Na podupirače je montirana krstasta glava na koju je montiran primarni nosač GPH20. U zavisnosti od debljine ploče određuje se gustoća mreže podupirača poštujući pri tom ograničenje za najveći dozvoljeni razmak od 1/500 raspona, u oba pravca postavljanja podupirača.

Prednosti:
- Ekonomičnost
– Slobodna šema
– Jednostavno montiranje
– Mali broj elemenata
– Široki prolazi

U zavisnosti od težine ploče i međuspratne visine može se odabrati jedan od tri tipa podupirača CEP: CEP10, CEP20, CEP30. Ako je potrebna velika nosivost i radi se o većim visinama stropa mogu se koristiti aluminijski podupirači CONDOR Alu CP: CP260, CP350, CP480, CP600

horizontalne oplate twentyflex

Tabela za strukturu ploče

horizontalne oplate twentyflex Tabela za šemu ploče
  • 1. Tabela za šemu ploče
Horizontalne oplate, primjeri i šema ploče
  • 2. Prikaz krstaste glave, nosači GPH20
  • 3. Šema ploče
horizontalne oplate, osnovni elementi
  • 4. nosači GPH20
  • 5. podupirač CEP
  • 6. krstasta glava
  • 7. tronožac

See too

more information related to Stropna Oplata