• Vi ste ovdje:
  • home
  • Usluge
  • Popravka i čišćenje

Popravka i čišćenje

Usluge

Popravka i čišćenje

Pri vrednovanju jednog proizvoda ocjenjuju se prednosti i rezultati koje njegovom upotrebom možemo postići. Ko se odluči za oplate marke CONDOR pouzdano zna da se radi o proizvodu koji mu garantuje izvrsno finiširanje površinskog sloja betona i koji ima dug vijek trajanja. Te karkateristike proizlaze iz kvaliteta i odličnog stanja drveta koje se koristi za proizvodnju oplata. Za oplatne sisteme CONDOR takođe može obezbijediti popravak i čišćenje.

Popravka

Kada, po isteku najma, oplate budu vraćene, specijalizovani radnici brinu se za kontrolu i provjeru stanja u kojem se oplate nalaze. Ukoliko je potrebna poravka, vrše je mašinama visoke tehnologije.

Čišćenje

Nakon toga oplate se podvrgavaju procesu kompletnog čišćenja upotrebom najmodernijih mašina. Sve ovo garantuje klijentu uvijek bogat izbor mašina, tehnički ispravnih i spremnih za upotrebu.

See too

more information related to Usluge