Predmontiranje

Usluge

Širok asortiman oplata CONDOR uspijeva zadovoljiti potrebe svakog klijenta. Ipak, često se desi da za realizaciju nekog projekta treba izraditi proizvod sa posebnim karkteristikama radi izgradnje objekata složenog oblika. U takvim situacijama dolazi do izražaja tridesetogodišnje iskustvo koje je Grupacija stekla u proizvodnji i isporuci građevinske opreme i mašina. Stručnjaci i kvalifikovani radnici grupacije CONDOR tada projektuju i sklapaju, u proizvodnim strukturama sa najmodernijim mašinama, specijalne oplate prema zahtjevu naručioca. Nakon sklapanja, oplate se isporučuju direktno na gradilište već spremne za upotrebu.

Korist je višestruka:

  • zadovoljenje zahtijeva građenja bilo kakvog objekta, bez ikakvih ograničenja za izvođača radova;
  • mogućnost isporuke na gradilište već montiranog proizvoda;
  • izgradnja objekta prije predviđenog roka.

See too

more information related to Usluge