Tehnicki trening

Usluge

Prenijeti inovaciju. U ovom sloganu, koji je prije nekoliko godina lansirao CONDOROV ured za odnose s javnošću, istaknuta je pažnja i značaj koji se, organizovanjem posebnih kurseva, pridaju stručnoj obuci i bezbijednosti na gradilištu. U sklopu ove višegodišnje inicijative CONDOR radi sa drugim preduzećima putem tematskih konferencija, granskih okruglih stolova, dana otvorenih vrata za osoblje drugih firmi čije osposobljavanje je važno radi stručne obuke radnika za korištenje novih tehnologija i opreme za građevinarstvo kao i za podrobnije informisanje o značaju mjera bezbijednosti na radnom mjestu.

Svaka tri mjeseca projektanti i komercijalisti CONDORA organizuju dane otvorenih vrata radi prezentacije svojih proizvoda projektantima, arhitektima, distributerima, rukovodiocima građevinskih firmi, šefovima gradilišta i radnicima.
Tri su prednosti za klijenta:

  • mogućnost optimalnog odabira pri kupovini proizvoda CONDOR;
  • prilika da ide ukorak sa novim tehnikama građenja;
  • mogućnost prilagođavanja za rad u skladu sa najnovijim sigurnosnim propisima.

Kursevi se održavaju u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada, sa Komorom inženjera i arhitekata, udruženjima građevinara i sa univerzitetskim profesorima. Osim teoretskog, predviđen je i praktični dio u kojem se izvode vježbe na gradilištu u postavljanju oplata, skela i podupirača visoke nosivosti. U saradnji sa građevinskim školama i Zajedničkim građevinskim regionalnim odborima (Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata i Sicilia) do sada je više od 5000 radnika prošlo teoretsku i praktičnu obuku, zahvaljujući kojoj mogu maksimalno iskoristiti sve prednosti opreme uz potpuno siguran rad na gradilištu. Posebna pažnja posvećuje se saradnji sa obrazovnim ustanovama. Svake godine se mladim diplomcima daje mogućnost stručnog usavršavanja u preduzećima grupacije CONDOR, a u prošlim godinama su dodjeljivane i stipendije diplomcima koji su se u diplomskom radu bavili temama iz oblasti elektropneumatike i robotike na Univerzitetu u Cassinou.

See too

more information related to Usluge