Modularni sistem Omni

Zidne Oplate

CONDOR Omni je modularni sistem oplata sa drvenim gredama GPH20, čeličnim prečkama i višeslojnim panelima u dodiru sa betonom. Oplata OMNI je zidna oplata karakteristična po tome što se može prilagoditi svim projektnim potrebama zasnovanim na posebnim statističkim i funkcionalnim zahtjevima, što ima standardne sastavne elemente koji omogućavaju izradu konstrukcija svih oblika. Ova vrsta oplate je naročito pogodna kada se traži izuzetno fina završna izrada betona. Pri upotrebi sistema CONDOR Omni treba voditi računa o: tipu i dimenzijama oplatnih ploča, načinu fiksiranja oplatnih ploča, dužini i visini modula, rasporedu navojnih šipki, pritisku svježeg betona, položaju eventualnih gornjih elemenata, dužini i razmaku greda, postavljanju prečki. Ovim proizvodom je moguće izraditi zidove i stubove raznih formi: od najjednostavnijih do najsloženijih; korištenje radnih platformi osigurava bezbijednost u radu. Oplata Omni ima takvu vrstu spajanja koje omogućava precizno poravnavanje modula koji, nakon sastavljanja, mogu dostići visinu betoniranja od 12 m.

vertikalne oplate omni

Greda GPH20 različite dužine, od 2,45 m do 5,90 m je osnovni sastavni element oplate Omni. Savršeno se prilagođava raznim vrstama građevinskih objekata. Koristi se za šalovanje zidova i ploča. Lagana je i jednostavna za rukovanje kad se koristi za stropne oplate, a čvrsta pri korištenju za zidne oplate. Vertikalno nastavljanje modula vrši se pomoću spojnog profila. Spajanje horizontalnih modula Omni vrši se pomoću šine za povezivanje; zahvaljujući prorezima na poprečnim metalnim profilima i klinovima za blokiranje postiže se ravno i čvrsto spajanje modula.

vertikalne oplate, sastavni elementi
  • 1. Prikaz sastavnih elemenata Omni
vertikalne oplate omni

See too

more information related to Zidne Oplate

 
 

Dokumenti

 
 

Fotografije Galerija

 
 

Zidne Oplate