Sistem klizne oplate SRC 230

Zidne Oplate

Sistem klizne oplate SRC 230 je potporna konstrukcija sastavljena od konzola koje čine radnu površinu i služe za podupiranje oplate na visini. Sistem se sastoji od dvije konzole međusobno povezane gredama (drvenim ili metalnim) i učvršćene spojenim cijevima. Konzole se spajaju na viseću konstrukciju pomoću odgovarajućih spojnica koje prenose opterećenje sa konzola na samu konstrukciju. Konzola je opremljena kolicima sa valjkastim ležajevima koji dopuštaju premiještanje oplate povlačenjem za oko 75 cm i omogućuje potpuno siguran rad, kako u fazi montiranja tako i u fazi demontiranja panela.

vertiklane oplate SRC230

Širina konzola od 2,30 m omogućava neometan i siguran rad i sa prednje i sa stražnje strane oplate. Kompletan modul, sastavljen od konzola sa podkonstrukcijom i panela, može se podignuti i premjestiti samo jednim manevrom krana.
Karakteristike:
- Širina gazišta 2,30 m
- Povlačenje kolica maksimalno 75 cm
- Maksimalna visina oplate 5,40 m
Prednosti:
- Visoka nosivost konzole koja omogućava izradu velike konstrukcije sa malim brojem spojeva, čime se štedi vrijeme prilikom premiještanja klizne oplate.

vertikalna oplata SRC230, sistem klizne oplate
  • 1. Klizna oplata

See too

more information related to Zidne Oplate

 
 

Zidne Oplate